Dịch vụ vay vốn

Dịch vụ cho vay vốn lưu động của ngân hàng Vietcombank

Nhằm giúp Khách hàng hoạt động hiệu quả trong suốt chu kỳ kinh doanh, Vietcombank sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động một cách kịp thời, phù hợp với dòng tiền trong kinh doanh của Quý Khách. Đến với Vietcombank, Quý Khách hàng dễ dàng tiếp cận các phương thức cho vay vốn lưu động truyền thống cũng như các sản phẩm đặc thù phù hợp với từng loại hình kinh doanh của Quý Khách hàng như: (i) Cho vay từng lần, (ii) cho vay theo hạn mức tín dụng (iii) Cho vay theo hạn mức thấu chi (iv) Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng…. Và các sản phẩm đặc thù theo hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Khách hàng

Quý Khách hàng có nhu cầu vay vốn lưu động

Lợi ích khi sử dụng sản phẩm

 • Được lựa chọn nhiều hình thức vay vốn phù hợp với loại hình kinh doanh của Khách hàng;
 • Có thể vay bằng nhiều loại tiền khác nhau với lãi suất cho vay hấp dẫn;
 • Có đủ kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng;
 • Lãi suất cố định trong thời hạn vay;
 • Đảm bảo chi phí vay vốn hợp lý, cạnh tranh;
 • Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Điều kiện vay vốn

 • Quý khách có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy đinh của Pháp luật;
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp và phù hợp với chính sách tín dụng định hướng của Vietcombank trong từng thời kỳ;
 • Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ đúng thời hạn cam kết;
 • Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Vietcombank.

Hồ sơ vay vốn

 • Hồ sơ pháp lý;
 • Hồ sơ tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Hồ sơ vay vốn;
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm.